III nagroda w konkursie „Budujemy Dom Kociewski” 2008r. w kategorii dom mieszkalny.

III nagroda w konkursie „Budujemy Dom Kociewski” 2008r. w kategorii dom mieszkalny.

Podstawowe parametry:

powierzchnia zabudowy    -   102 m²

powierzchnia użytkowa      -  195m²

wysokość                                  – 6.65m

kubatura                                   – 1023m³

dach dwuspadowy        o spadku dachu 15°