Planowanie przestrzenne

Park miejski w Skórczu

Koncepcja zagospodarowania Parku Miejskiego w Skórczu.