O firmie

Pracownia Projektowa istnieje od 1999r. Prowadzimy działalność w zakresie  architektury i urbanistyki.

Zatrudniamy specjalistów w zakresie architektury, konstrukcji, architektury krajobrazu oraz urbanistyki i planowania przestrzennego.

Opracowania obejmują kompletną dokumentację projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. Zapewniamy pełen zakres usług projektantów branżowych.
Pomagamy inwestorom od początku procesu inwestycyjnego – od pomysłu poprzez przygotowanie wniosków o uzyskanie warunków zabudowy lub opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną koncepcją urbanistyczną i architektoniczną oraz uczestniczeniem w procesie tworzenia planu, by uzyskać dla klienta najkorzystniejsze warunki do inwestowania.