Oferta

Wykonujemy projekty wszelkich obiektów architektonicznych w szczególności:

  • mieszkalnych,
  • użyteczności publicznej,
  • usługowo-handlowych,
  • rekreacyjnych
  • służby zdrowia,
  • produkcyjno-magazynowych
  • W tym samym zakresie wykonujemy również projekty adaptacji istniejących budynków – zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową itp..
  • Wykonujemy adaptacje do warunków miejscowych projektów powtarzalnych budynków mieszkalnych.

Zajmujemy się również projektowaniem zieleni i wnętrz.