Przebudowa dwóch budynków zakwaterowania turystycznego w Karwii

Przebudowa budynków miała na celu dostosowanie ich do obowiązujących przepisów pożarowych i sanitarnych, oraz podniesienie standardu.

Powierzchnia użytkowa:

-budynek 1: 722,2m2

-budynek 2: 383m2

LISTOPAD 2016